6 Februar er samenes nasjonaldag. Denne dagen omtales også som samefolkets dag, eller samisk folkedag.

Samefolkets dag blir på Lødingen skole markert med utstilling av gjenstander som gjenspeiler samisk kultur.
Alle klassene på skolen vil i løpet av dagen få se denne utstillingen, dagen vil også bli markert internt i klassene av kontaktlærerne.
Elevene vil også ha muligheten til å prøve aktiviteten lassokasting i friminuttene.

Vi ønsker alle en fin feiring av samefolkets dag.


Lihkku beivviin!