Hjemmeundervisning for 8-10 klassetrinn ved Lødingen skole opphører fra og med 06.01.21.


Det blir normal undervisning for ungdomstrinnet fra og med onsdag 06.01.21.
Smitteforebyggende tiltak er på rødt nivå for ungdomstrinnet og skolen følger anbefalingene fra utdanningsdirektoratet. Klassene møter på skolen som normalt for utenom 9. klassetrinn som skal ha undervisning i Bergveien (tidligere vgs) inntil ny beskjed foreligger.

Kontaktlærere vil informere direkte til elever og foresatte.
 

For å lese hvilke smitteverntiltak skolen følger: Klikk her