Kontaktlærere og faglærere arbeider normal arbeidsdag med å følge opp sine elever. Elevene følger vanlig struktur på skoledagen hvor de arbeider via digitale arbeidsflater fra 8 – 10 trinn til og med onsdag 13 Mai.

Skolene er avhengig av, samt oppfordrer foresatte, til et godt skole/hjem samarbeid i denne ekstraordinære situasjonen for å følge opp våre elever på best mulig måte.

Skolene har videre utarbeidet rutiner og ivaretar lovpålagte oppgaver med å følge opp barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Dette ivaretas av SFO og kontaktlærere/faglærere.