Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler anbefales å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått oppfriskningsdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes. 

 

Det aller viktigste er at elever ikke møter på skolen med nyoppståtte luftveissymptomer, selv ikke vage slike. Utført selvtest må ikke gjøre at en fraviker dette. For de som ikke har selvtester kan dere hente hurtigtester på skolen.

 

Se link FHI for utfyllende info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/?term=&h=1