I uke 20 åpner skolen for alle elever.

 

Ved skolestart vil elevene starte opp i "to bolker". Dette gjør vi for å sikre at
smittevernhensyn er ivaretatt etter retningslinjene fra myndighetene. Kontaktlærere vil videre
informere foresatte og elever konkret hvilke klokkeslett elevene skal møte på skolen følgende dager:

Elever 5.-7. trinn har skolestart mandag 11.05.20. 
Elever 8.-10. trinn har skolestart torsdag 14.05.20.

 

For å lese om smittevernveiledere, klikk her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/