Hold av onsdag 19. februar kl 1800 i det politiet og kommunen arrangerer et folkemøte ved Lødingen skole storsalen om rus. Agendaen er som følger:

1. Politiet og kommunen sier noe om russituasjonen i kommunen.

2. Norsk Narkotikapolitiforening holder foredrag om tegn og symptomer på narkotikamisbruk.

3. Mona og Arne Bratland holder foredrag om sønnen som døde i en MDMA (Ecstasy) overdose. Det er et sterk foredrag som berør de fleste.

4. Arrangementet er primært tiltenkt foresatte og voksne.

 

Klikk på linken for å lese mer om foredrager til Mona og Arne Bratland.

https://maforedrag.no/