Administrasjon og kontaktlærere
Navn Rolle E-post
Kjetil Moelv Rektor kjetil.moelv@lodingen.kommune.no
Sissel Olsen Inspektør sissel.olsen@lodingen.kommune.no
Krister Karlsen Sekretær krister.karlsen@lodingen.kommune.no
Ola Andersen Kontaktlærer 1 klasse ola.andersen@lodingen.kommune.no
Wenche Bakke Kontaktlærer 2 klasse  wenche.bakke@lodingen.kommune.no
Ann Tove Rølvåg Kontaktlærer 3 klasse ann.rolvag@lodingen.kommune.no
Vigdis Øvergaard Kontaktlærer 3 klasse vigdis.overgaard@lodingen.kommune.no
Britt-Laila Andersen Kontaktlærer 4 klasse britt.andersen@lodingen.kommune.no
Linda Ellingsen Kontaktlærer 4 klasse linda.ellingsen@lodingen.kommune.no
Anne Beth Mogård Kontaktlærer 5 klasse anne.elisabeth.mogard@lodingen.kommune.no
Marion Sørhaug Kontaktlærer 5 klasse marion.solhaug@lodingen.kommune.no
Ann-Kristin Heimly Kontaktlærer 6 klasse ann.kristin.heimly@lodingen.kommune.no 
Svein Rist Kontaktlærer 7 klasse svein.rist@lodingen.kommune.no
Monica Kvalø Kontaktlærer 8 klasse og ATV monica.kvael@lodingen.kommune.no
Yngve Nyheim Kontaktlærer 8 klasse yngve.nyheim@lodingen.kommune.no
Ruth Langedal   Kontaktlærer 9 klasse ruth.l.langedal@lodingen.kommune.no
Ragnhild Vilhelmsen Kontaktlærer 9 klasse og Rådgiver ragnhild.vilhelmsen@lodingen.kommune.no
Hege Husteli Kontaktlærer 10 klasse hege.husteli@lodingen.kommune.no
Liv Elin Eide Kontaktlærer 10 klasse liv.elin.eide@lodingen.kommune.no

 

 

Øvrige Ansatte
Navn Rolle
Eirid Andersen Lærer
Faste Anderssen Lærer og IKT ansvarlig
Bodil Andreassen Assistent
Joakim Bjerkan Lærling
May Blengsli Fagarbeider
Wenche Danielsen Fagarbeider
Geir Ellingsen Lærer
Therese Engeness Fagarbeider
Tonje Mari Eriksen Assistent
Ann Kristin Hansen Assistent
Martin Gärtner Lærer
Tore Hay Assistent og SFO ansatt
Rita Jakobsen Fagarbeider
Marte Jensen Fagarbeider
Marianne Hov Kjellbergvik Lærer
Johnny Lyngstad Spesialpedagog
Tom Mikkelsen Lærer og Hovedtillitsvalgt
Vibeke Nyheim Lærer
Anna Pacholek Lærer
Karen Slettbakk Lærer
Sigrunn Müller Steen Fagarbeider
Vibeke Tveit Lærer og SFO leder
Jana Vogel Lærer