Administrasjon og kontaktlærere
Navn Rolle E-post
Kjetil Moelv Rektor kjetil.moelv@lodingen.kommune.no
Sissel Olsen Inspektør sissel.olsen@lodingen.kommune.no
Krister Karlsen Sekretær krister.karlsen@lodingen.kommune.no
Wenche Bakke Kontaktlærer 1 klasse wenche.bakke@lodingen.kommune.no
Ann Tove Rølvåg Kontaktlærer 2 klasse  ann.rolvag@lodingen.kommune.no
Vigdis Øvergaard Kontaktlærer 2 klasse vigdis.overgaard@lodingen.kommune.no
Britt-Laila Andersen Kontaktlærer 3 klasse britt.andersen@lodingen.kommune.no
Linda Ellingsen Kontaktlærer 3 klasse linda.ellingsen@lodingen.kommune.no
Ola Andersen Kontaktlærer 4 klasse ola.andersen@lodingen.kommune.no
Jana Vogel Kontaktlærer 4 klasse jana.vogel@lodingen.kommune.no
Ann-Kristin Heimly Kontaktlærer 5 klasse ann.kristin.heimly@lodingen.kommune.no 
Svein Rist Kontaktlærer 6 klasse svein.rist@lodingen.kommune.no
Anne Beth Mogård Kontaktlærer 7 klasse ​anne.elisabeth.mogard@lodingen.kommune.no
Marion Sørhaug Kontaktlærer 7 klasse marion.solhaug@lodingen.kommune.no
Ruth Langedal   Kontaktlærer 8 klasse ruth.l.langedal@lodingen.kommune.no
Ragnhild Vilhelmsen Kontaktlærer 8 klasse og Rådgiver ragnhild.vilhelmsen@lodingen.kommune.no
Hege Husteli Kontaktlærer 9 klasse hege.husteli@lodingen.kommune.no
Liv Elin Eide Kontaktlærer 9 klasse liv.elin.eide@lodingen.kommune.no
Monica Kvalø Kontaktlærer 10 klasse og ATV monica.kvael@lodingen.kommune.no
Yngve Nyheim Kontaktlærer 10 klasse yngve.nyheim@lodingen.kommune.no

 

 

Øvrige Ansatte
Navn Rolle
Eirid Andersen Lærer
Faste Anderssen Lærer
Bodil Asp Lærer
Bodil Andreassen Fagarbeider
Joakim Bjerkan Lærling
May Blengsli Fagarbeider
Wenche Danielsen Fagarbeider
Geir Ellingsen Lærer
Sigrunn Enebakk Fagarbeider
Therese Engeness Fagarbeider
Sølvi Erikstad Lærer
Tor Werner Five Vaktmester
Ann Kristin Hansen Assistent
Martin Haslevang Lærer
Merethe Haslevang Vikar
Tore Hay Assistent og SFO ansatt
Rita Jakobsen Fagarbeider
Marte Jensen SFO Leder
Natalia Karlamova Renholder
Odd-Kjell Karlsen Vaktmester
Marianne Hov Kjellbergvik Lærer
Tania Larsen Lærer
Johnny Lyngstad Spesialpedagog
Tom Mikkelsen Lærer og Hovedtillitsvalgt
Vibeke Nyheim Lærer
Karen Slettbakk Lærer
Sigrunn Müller Steen Fagarbeider
Nadejda Tunina Renholder
Vibeke Tveit Lærer