Administrasjon og kontaktlærere
Navn Rolle E-post
Kjetil Moelv Rektor kjetil.moelv@lodingen.kommune.no
Sissel Olsen Assisterende rektor sissel.olsen@lodingen.kommune.no
Krister Karlsen Sekretær krister.karlsen@lodingen.kommune.no
Ann Tove Rølvåg Kontaktlærer 1 klasse ann.rolvag@lodingen.kommune.no
Britt-Laila Andersen Kontaktlærer 2 klasse  britt.andersen@lodingen.kommune.no
Ola Andersen Kontaktlærer 3 klasse ola.andersen@lodingen.kommune.no
Wenche Bakke Kontaktlærer 4 klasse wenche.bakke@lodingen.kommune.no
Toril Falch Kontaktlærer 5 klasse toril.falch@lodingen.kommune.no 
Vibeke Tveit Kontaktlærer 5 klasse vibeke.tveit@lodingen.kommune.no
Linda Ellingsen Kontaktlærer 6 klasse linda.ellingsen@lodingen.kommune.no 
Ann-Kristin Heimly Kontaktlærer 6 klasse ann.kristin.heimly@lodingen.kommune.no 
Marion Sørhaug Kontaktlærer 7 klasse marion.solhaug@lodingen.kommune.no
Elin Standal Kontaktlærer 7 klasse elin.standal@lodingen.kommune.no
Ruth Langedal Kontaktlærer 8 klasse ruth.l.langedal@lodingen.kommune.no
Faste Anderssen Kontaktlærer 8 klasse faste.andersen@lodingen.kommune.no
Liv Elin Eide Kontaktlærer 9 klasse  liv.elin.eide@lodingen.kommune.no
Hege Husteli Kontaktlærer 9 klasse hege.husteli@lodingen.kommune.no
Monica Kvalø   Kontaktlærer 10 klasse og ATV monica.kvael@lodingen.kommune.no
Vibeke Nyheim Kontaktlærer 10 klasse vibeke.nyheim@lodingen.kommune.no

 

 

Øvrige Ansatte
Navn Rolle
Eirid Andersen Lærer
Bodil Andreassen Assistent
Joakim Bjerkan Lærling
May Blengsli Fagarbeider
Wenche Danielsen Fagarbeider
Geir Ellingsen Lærer
Therese Engeness Fagarbeider
Tonje Mari Eriksen Assistent
Ann Kristin Hansen Assistent
Tore Hay Assistent
Synne Hegg Bergan Lærer
Marianne Solvang Iversen Fagarbeider
Rita Jakobsen Fagarbeider
Marte Jensen Fagarbeider
Jeanette Johannessen Lærling
Dharma Raj Joshi Lærer
Siri Vindal Lærer
Johnny Lyngstad Spesialpedagog
Bjørn Vestnes SFO leder
June Henriksen Moelv Miljøterapeut for kommunale skoler og barnehager
Ragnhild Vilhelmsen Rådgiver og lærer
Anna Pacholek Lærer
Karen Slettbakk Lærer samisk
Sigrunn Müller Steen Fagarbeider
Vibeke Tveit Lærer
Jana Vogel Lærer
Martin Gärtner Lærer
Svein Rist Lærer
Joakim Øyan Lærer