Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.
 

KontaktinformasjonTelefonnummerE-post
SFO avdeling913 69 899 
Alternativt, kontakt skolens sentralbord769 86 770lodingen.skole@lodingen.kommune.noGenerell informasjon om åpningstider:

Daglig åpningstid ved kommunal SFO er fra 07.30-08.30 og fra skoledagens slutt til kl. 16.10.​
SFO-året følger som hovedregel skoleåret, men dersom tilstrekkelig mange ønsker åpen SFO på fridager og ferier, kan dette settes i verk av rektor. Foreldrebetalingen pr. time settes lik foreldrebetaling for øvrig, og kommer i tillegg til den vanlige foreldrebetalingen som følger skoleåret. Åpningstid ved fridagsåpent er 07.30-16.10.

 

Opptak av barn
Søknadsfrist for SFO plass er satt til 15. mars.
Søknad om SFO plass kan fylles ut og sendes her, eller fra kommunens hjemmeside. Barn som har fått plass i SFO beholder denne inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Det kan også søkes fortløpende gjennom året, og barn vil kunne tildeles plass dersom bemanningen tilsier det. Bemanningen er i utgangspunktet dimensjonert til å ta imot elever med behov i egen skolekrets.
Barn som får ventetid på skoleskyss, har gratis tilbud om SFO frem til bussavgang.