E-post: Lodingen.skole@lodingen.kommune.no 
Telefonnummer: 769 86 770

Besøksadresse: Skolevegen 7, 8410 Lødingen
Postadresse: Postboks 83, 8411 Lødingen

 

Administrasjon Telefonnummer Mobil
Rektor 769 86 771 916 12 011
Inspektør 769 86 778 917 29 797
Sekretær 769 86 770  
SFO   913 69 899
Ledende helsesykepleier 769 86 661 902 20 141