Vi ønsker å rette en stor takk til Lødingen sykkelklubb som har donert 5 sykler, sykkelhjelmer og oppheng for sykler til Lødingen skole.
 

Dette vil gi økt fysisk aktivitet blandt elevene på skolen.
Dette vil også medføre et bredere tilbud til elevene for utlån av sykler i skoletiden.