Informasjon om hvordan man skal søke permisjon i Visma flyt skole.
 

Permisjonssøknader skal kun benyttes når det skal søkes om fravær mer enn en dag.

Når man skal registrere permisjonssøknad på barnet sitt, må man bruke hjemme weben til Visma Flyt Skole.

 

Klikk på filen for å se hvordan man registrerer permisjonssøknad i Visma Flyt Skole: Hvordan søke om permisjon i Visma Flyt skole.pdf