Det infomeres at det er oppdaget tilfelle av lus på elever ved Lødingen skole.
Skolen anbefaler at foresatte leser denne brosjyren om hvordan man skal forholde seg til dette.

 

Link til brosjyre: https://lusfrinorge.no/onewebmedia/Bokmål,%20brosjyre.pdf