Fra skolestart og fram til nyttår utføres skoleskyssen både av Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Vedlagt ligger oversikt over avreisetider for elevene som benytter seg av skolebuss.
Disse avreisetidspunktene gjelder frem til nyttår.


Reisetider for Nordland fylkestrafikk (elever fra Kåringen): Bussrute nordland fylkestrafikk Høst 2020.xlsx

Reisetider for Troms og Nordland fylkestrafikk (elever fra Gullesfjorden og Kanstadkrysset): Bussrute Troms og Finnmark fylkestrafikk Høst 2020.pdf

Fra nyttår overtar Troms og Finnmark all skolekjøring for elevene på strekningen Gullholm – Lødingen skole.
For å få mer detaljerte passeringstider gjør man et rutesøk på tromskortet.no (eller appen Troms reise på mobilen).