Innskriving av elever til 1. klasse skoleåret 2021/22 vil foregå fredag 26.02 fra kl 08:30 – 12:00 på Lødingen skole. 

Det er sendt ut informasjonsskriv til alle foresatte.