Innskriving av elever til 1. klasse skoleåret 2022/23 vil foregå fredag 25.02.2022 fra kl 08:30 – 10:30 og 12:00 – 14:00 på Lødingen skole. 
 

Barn med etternavn på A - I møter kl. 08.30 - kl. 10.30

Barn med etternavn på J - Å møter kl. 12.00 - kl. 14.00

 

Det er levert ut informasjonsskriv fra barnehagen til alle foresatte.