Innskriving av elever til 1. klasse skoleåret 2024/25 vil foregå torsdag 21.03.2024 mellom kl. 09:00 – 13:30 på Lødingen skole. 
 

Barn med etternavn på A - H møter kl. 09.00.

Barn med etternavn på I - N møter kl. 10.30.

Barn med etternavn på O - Å møter kl. 12.00.

 

Det er levert ut informasjonsskriv til alle foresatte.