E-post: Lodingen.skole@lodingen.kommune.no 
Telefonnummer: 769 86 770

Besøksadresse: Skolevegen 7, 8410 Lødingen
Postadresse: Postboks 83, 8411 Lødingen

 

Administrasjon Telefonnummer Mobil
Rektor - Kjetil Moelv 769 86 771 916 12 011
Assisterende rektor - Sissel Olsen 769 86 778 917 29 797
Sekretær - Krister André Karlsen 769 86 770  
SFO   913 69 899
Ledende helsesykepleier - Hilde Simonsen 769 86 661 902 20 141
Miljøterapeut for kommunale skoler og barnehager - June Henriksen Moelv   907 03 239