Lødingen skole håper at alle foresatte ønsker å ta del i den nasjonale kampanjen mot hodelus.

Dette gjøres ved å sjekke dine barn for lus.
 

 

Trykk på linken for mer informasjon: https://lusfrinorge.no/onewebmedia/Bokmål,%20brosjyre.pdf

 

Video hentet fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/lus/hodelus/