Etter en nok så hektisk høst, er skolens hjemmeside endelig aktiv og oppe og går.
På siden vil man finne informasjon som omhandler skolen. Skolens hjemmeside er ny og vil bli oppdatert fortløpende.
Noen plasser på siden er det også linket til eksterne nettsider.


Oversikt over hvor du vil finne hvilken informasjon på siden:


Forsiden
Her vil man finne artikler som omhandler generell informasjon fra skolen.
Det er også hurtiglinker til blant annet: Kontakt oss, skoleruta, alt om SFO, bestille endre eller si opp skolemelk.
 

Om skolen

Om skolen vil det stå informasjon og fakta opplysninger om skolen. Her ligger også skolens trivselsregler.
 

Rådsorgan

Her vil man finne informasjon fra de forskjellige rådsorganene på skolen, det vil også på noen av disse sidene bli lagt ut referater fra møter.
De forskjellige rådsorganene vi har i skolen er: Elevrådet, FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), SU (samarbeidsutvalget) og SMU (skolens miljøutvalg).
 

SFO

Her vil man finne generell informasjon om SFO og noen direkte linker til Lødingen kommunes nettside. Linkene brukes til å:
-Søke ny, endre eller si opp SFO plass
-Finne prisliste for SFO
-SFO sine retningslinjer og vedtekter
 

Skoleruta

Skoleruta er en kalender som det er lagt inn når elevene har fri fra skolen.
OBS: Det kan ligge inne kommentarer på de forskjellige noteringene i kalenderen.
F.eks. noteringen som gjelder «Sommerferie», her ligger det en kommentar om at startdato for elevene etter sommerferien ikke er satt enda.
 

Ansatte

En liste over ansatte i administrasjonen, kontaktlærere og øvrige ansatte.
Det ligger også e-postadresser til administrasjonen og kontaktlærere. 
 

Kontakt oss

Informasjon om telefonnummer, besøksadresse og postadresse til skolen.
Her er det også kontaktinformasjon til skolens administrasjon, samt SFO og ledende helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster).

 

Tilbakemelding ang. skolens hjemmeside

Hvis det er noen spørsmål eller henvendelser som gjelder skolens hjemmeside, kan den informasjonen videreformidles ved å klikke på snakkeboblen med et spørsmålstegn på høyre side.

Vi ønsker gjerne, og setter pris på tilbakemeldinger på hva som kan forbedres med nettsiden. Alle tilbakemeldinger vil bli lest og vurdert.
Vårt formål med hjemmesiden er at elever, foresatte og andre personer skal kunne finne informasjonen de leter etter enkelt og raskt.