Det er oppdaget tilfelle av barnemark på småtrinnet.
Vedlagt ligger brosjyre og link til helsebiblioteket som gir gode råd til hva du kan gjøre hvis ditt barn har barnemark.

Brosjyre: GODE RÅD når barnet ditt har barnemark.pdf

Link: https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/pasientinformasjon/pharmasafe/barnemark