Har du et ønske om å være tilkallingsvikar i SFO?

For å være tilkallingsvikar hos oss må du være over 18 år.

For å arbeide i SFO må du forevise godkjent politiattest før du kan begynne å arbeide, jf. Barnehageloven § 19 og Opplæringsloven § 10-9.
Dersom du blir kontaktet vil du få vite mer om dette.

Vikarbehovet på avdelingen endres stadig. Dersom du er aktuell som tilkallingsvikar kontakter SFO leder deg for nærmere informasjon.

Ved interesse kontakt Lødingen skole, telefon 76 98 67 70.